SBB staat voor ‘Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven’. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben. SBB is verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de kwalificatiestructuur mbo en het verzorgen van arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie.

Steeds vaker komt het voor dat studenten in het buitenland praktijkervaring willen opdoen. Net zoals in Nederland worden ook buitenlandse organisaties als leerbedrijf erkend.

In de Nederlandse Wet Educatie en Beroepsonderwijs is aangegeven dat beroepspraktijkvorming uitsluitend kan plaatsvinden in erkende organisaties. Doingoood heeft een SBB erkenning gekregen voor de projecten die in aanmerking komen voor MBO stages. De erkenning geldt voor verschillende MBO opleidingen.
Doingoood is bij SBB geregistreerd onder nummer 100047425.