Privacy beleid Doingoood

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 maart 2018 conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

  1. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Doingoood foundation (KvK 50369555) en Doingoood volunteer work (Doingoood volunteer work is een handelsnaam van Upendo Afrika B.V., KvK 59157976), hierna te noemen ‘Doingoood’.
  2. U dient zich ervan bewust te zijn dat Doingoood niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.
  3. Doingoood respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van verzamelde gegevens

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van gegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor informatie of voor een van onze diensten, dan vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt voor uitvoering van informatieverstrekking en de uitvoer van onze diensten en overeenkomsten. Tevens verzamelen wij gegevens voor het verzenden van relevante informatie omtrent onze diensten, door middel van nieuwsbrieven en emailings.

Paspoort gegevens
Voor het boeken van safari’s en tours bij externe touroperators en instanties zijn wij tevens verplicht om gegevens uit het paspoort of een kopie van het paspoort van betrokkene aan deze partijen en/of instanties (voorbeeld: Uganda Wildlife Authority) te verstrekken, voor verkrijging van benodigde permits (voorbeeld: gorilla trekking of chimp trekking permits) en/of het bespoedigen van visa procedures in geval van overschrijding van landsgrenzen (voorbeeld: safari naar Zambia vanuit Malawi).

VOG verklaring
Voor de aanmelding voor programma’s met betrekking op vrijwilligerswerk, buitenlandse stage en reizen waarin vrijwilligerswerk een onderdeel vormt, vragen wij tevens een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan namens de deelnemer, welke na ontvangst aan Doingoood overlegd wordt. Doingoood slaat de VOG verklaring op in het dossier van de deelnemer ter ‘bewijs van geen bezwaar’ voor deelname aan onze programma’s. In sommige gevallen vraagt het project om inzage in de VOG verklaring van de deelnemer, welke Doingoood in dat geval desgevraagd vertrekt.

Informatie over gezondheid en justitieel verleden
Tevens geeft de deelnemer informatie over de eigen gezondheid en het eventueel verleden met justitie, welke Doingoood bewaart -uitsluitend voor interne beoordeling en gebruik- in het dossier van de deelnemer. Doingoood vraagt deze informatie om mogelijke risico’s m.b.t. de gezondheid en het functioneren van de deelnemer te kunnen inschatten. Doingoood werkt met projecten met kwetsbare doelgroepen en Doingoood beschouwt het als haar (ethische) taak om haar deelnemers zo uitgebreid mogelijk te screenen, ter bescherming van deze doelgroepen.

BIG registratie
Van gekwalificeerde medische vrijwilligers wordt overlegging van een geldige BIG registratie gevraagd en opgeslagen om de beroepskwalificatie van de deelnemer te kunnen beoordelen en aan te tonen.

De gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens zijn dat Doingoood in dat geval niet in staat is haar dienstverlening of overeenkomsten uit te voeren en derhalve wordt deelname aan onze programma’s uitgesloten. Bij de bepaling van de bewaartermijn van gegevens houden wij ons aan de wettelijke en/of fiscale voorschriften voor hiertoe relevante gegevens. Betrokkenen hebben het recht een verzoek indienen tot inzage, rectificatie of verwijdering van hun persoonsgegevens. Verzoeken hiertoe kunnen per e-mail worden gedaan via info@doingoood.nl. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De gegevens worden opgeslagen op servers van Doingoood of die van externe verwerkingspartijen waarmee Doingoood een overeenkomst heeft (bijvoorbeeld: online database systeem).

Aanmeldingsformulieren voor vrijwilligerswerk, stage of reizen worden gedeeld met medewerkers en/ of stagiaires van Doingoood en met de betreffende projecten en contactpersonen waar betrokkene tijdens verblijf in Afrika zich inzet.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen servers van Doingoood of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen servers van Doingoood of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Doingoood volunteer work
Laan van Norma 113
2152 GC Nieuw Vennep
Tel: +31 (0) 20 8943965
E-mail: vrijwilligerswerk@doingoood.nl