Verantwoord voluntourism

Wij werken veelvuldig en nauw samen met mensen, projecten en ondernemers in ontwikkelingslanden. Onze doelstelling is om een concrete bijdrage te leveren aan de maatschappelijke en sociaal-economische doelstellingen van onze partners in Afrika. Bij het realiseren van een dergelijke doelstelling vinden we ook dat wij hiermee een verantwoordelijkheid op ons nemen om hier op eerlijke en integere wijze invulling aan te geven. Voor ons betekent dat betekent het bieden van eerlijke kansen, eerlijke tarieven en eerlijke voorwaarden voor alle betrokkenen en het werken volgens internationale voluntourism richtlijnen.

Kernwaarden

In al onze werkwijzen en procedures gaan wij uit van onze kernwaarden:

Integriteit
Betrokkenheid
Kwaliteit
Verantwoordelijkheid

Wat betekent verantwoord voluntourism concreet voor ons

Wij beschouwen het als een van onze taken om bij anderen bewustzijn te creëren omtrent een aantal thema’s die verwant zijn met onze kernactiviteiten: het inzetten van vrijwilligers (mankracht) en het geven van projectsponsoring (financieel) bij maatschappelijke organisaties in Afrika. Als organisatie willen wij voorop lopen bij de implementatie van integere, kwalitatieve werkwijzen en procedures die relevant zijn voor onze branche.  Wij vragen ook van onze vrijwilligers om hier over na te denken en zich hieraan te committeren.

Heb jij ook een visie op verantwoord voluntourism en heb je een goed advies voor ons? Wij staan altijd open voor tips en suggesties ter verdere ontwikkeling en implementatie van ons beleid voor verantwoord voluntourism. Neem hiervoor contact op met Ineke van Huuksloot.

Onze vrijwilligers worden gedegen voorbereid en nemen verplicht deel aan de voorbereidingstraining van Stichting Muses.

Doingoood is door Volunteer Correct beoordeeld middels de ‘transparantie index‘. In 2017 scoort Doingoood 100% op de Transparantie Index van stichting Volunteer Correct.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een standaard onderdeel van onze screeningsprocedure. Een positieve uitslag is een voorwaarde voor deelname aan onze programma’s.

Op alle bestemmingen hebben wij een eigen Country coördinator in dienst die de begeleiding van vrijwilligers, reizigers en lokale projecten verzorgt. Er is wekelijks contact met alle projecten en in geval van onverhoopte problemen zijn wij direct ter plaatse om het op te kunnen lossen.

Wij onderschrijven de richtlijnen voor vrijwilligerswerk met kinderen in het buitenland van Better Care Network. Onze werkwijze sluit aan bij de richtlijnen die BCN hiervoor heeft opgesteld.

Doingoood is aangemeld bij The Code. The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism is een gedragscode voor de reisindustrie. Door de zes criteria van The Code te implementeren kunnen wij de bescherming van kinderen tegen sexuele uitbuiting opnemen in onze bedrijfsvoering. The Code is momenteel bezig om een specifieke gedragscode voor internationaal vrijwilligerswerk op te stellen.

Wij stimuleren onze projectpartners actief om een Child Protection Policy op te stellen en te hanteren, welke uitgereikt wordt aan de vrijwilliger ter ondertekening. Projectpartners die een dergelijk beleid nog niet hebben ondersteunen wij met het opstellen hiervan.

Wij hanteren een duurzaamheidsbeleid. Hierin staat onder andere dat ons werk de lokale werkgelegenheid niet mag verstoren. Wij geven de voorkeur aan het lokaal inkopen van goederen voor projecten om daarmee de lokale economie te stimuleren. Het meenemen van goederen door vrijwilligers proberen wij zoveel mogelijk te ontmoedigen, evenals het invoeren van containers.

Met onze Social Safari Experience (SSE) reizen willen wij een lokale ervaring bieden die daadwerkelijk iets bijdraagt aan de lokale bevolking. Daarom maken we gebruik van het openbaar vervoer, slapen we in lokale accommodaties, gaan we op safari met een lokale safari ondernemer, doen we een kookworkshop met vrouwen uit de community en komen onze reizigers echt in contact met de lokale bevolking. Zo vullen wij ‘community based tourism’ in.

Het vrijwilligerswerk tijdens de SSE reizen is van een duidelijk ander karakter dan het individueel vrijwilligerswerk dat een minimale duur van 4 weken heeft. Tijdens de SSE doen we waardevolle activiteiten, die afgerond kunnen worden binnen de beschikbare tijd, die effectief zijn en voldoen aan een behoefte bij de betreffende projectpartners. Bijvoorbeeld: we nemen kinderen die langdurig in het ziekenhuis zijn opgenomen een dag mee uit. We knappen een klaslokaal op. We doen een outreachprogramma met straatkinderen.

Wij doen niet aan ‘armoede marketing’. Op onze website vind je geen foto’s uitgehongerde kindjes, zielige gezichtjes of anderszins schokkende foto’s. Mochten er beelden op onze website staan die je niet passend vindt neem dan vooral contact met ons op.

Alle partnerprojecten wordt na afloop van het vrijwilligerswerk gevraagd om per vrijwilliger feedback te geven. Hierbij wordt feedback gegeven over de kwalificaties van de vrijwilliger, de effectiviteit van de vrijwilliger voor het project, de concrete bijdrage die geleverd is, hoe de begeleiding van onze lokale coördinator verlopen is en er wordt gevraagd naar aandachts- of verbeterpunten voor Doingoood als begeleidende organisatie.

Wij delen de ervaringen van onze vrijwilligers op onze website door de links naar hun blogs te publiceren. Hierdoor ontstaat een realistisch en onafhankelijk beeld van wat de vrijwilliger allemaal meemaakt en ervaart tijdens zijn/ haar verblijf in Afrika. Op onze besloten Facebook groep voor vrijwilligers kunnen aankomende en oud vrijwilligers met elkaar in contact komen.

Wij maken een duidelijk onderscheid tussen dienstverlening en liefdadigheid. Dit doen wij omdat we transparant en zuiver willen werken. Onze liefdadigheid kent geen strijkstok en is 100% non-profit. Onze sociale onderneming verleent diensten waarvoor betaald wordt. Een sociale onderneming kent dezelfde doelstellingen als goede doelen. Ze hanteren tegelijkertijd de managementprincipes van de private sector, inclusief de behoefte om te groeien en financieel gezond te zijn.

Vrijwilligers wordt na afloop gevraagd om hun ervaringen met Doingoood en bij hun project te evalueren en te beoordelen. Op die manier blijven wij scherp en kunnen we aktie- of verbeterpunten snel oppakken.

Onze stichting Doingoood foundation heeft een community op PIFworld. Wij stimuleren vrijwilligers aktief om een fondsenwervingspagina aan te maken om ‘hun’ project niet alleen ter plaatse te ondersteunen maar ook met een aanvullende donatie.

Alle donaties aan partnerprojecten verlopen via onze stichting. Wij hebben goed nagedacht over ons donatiebeleid en hanteren hierbij vaste voorwaarden m.b.t. verslaglegging en rapportering over bestede gelden en behaalde resultaten. Bij voorkeur investeren wij in inkomen genererende initiatieven die bijdragen aan toekomstige onafhankelijkheid van het project.

Gerealiseerde doelen publiceren wij op onze website. Daarnaast is dit een vast onderdeel van onze 2 maandelijkse nieuwsbrief. Wij publiceren de jaarverslagen van de stichting volgens de richtlijnen voor de publicatieplicht voor ANBI.

Lees ook ons blog over Voluntourism

A Matter of Perspective

In deze documentaire ‘A Matter of Perspective’ volgen we documentaire maakster Rosemarie van der Laan tijdens haar zoektocht naar de waarheid over voluntourism in Malawi. Deze documentaire kwam mede tot stand dankzij Doingoood en gaat in première tijdens de jaarlijkse Ontmoet Doingoood dag op 23 december 2017 in Utrecht. Na afloop van de première beantwoordt Rosemarie vragen uit het publiek.

Lees verder!

Avonturen op de boda boda in Oeganda

‘Of course I know where we go, please sit sir!’, zegt de boda-boda (brommer-taxi) chauffeur terwijl hij me met een grote Afrikaanse grijns aankijkt. Zuchtend stap ik achterop de brommer en hoop er het beste van. Natuurlijk weet ook deze chauffeur weer waar ik naartoe moet. Waarschijnlijk gaat hij het onderweg aan 8 collega’s en twee agenten vragen, moet ik hem 3 keer zeggen dat hij toch echt af moet slaan en dan kom ik ooit wel op mijn bestemming aan.

Lees verder!

Doingoood in gesprek met Volunteer Correct

Doingoood wil voorop lopen als organisatie die het voorbeeld geeft voor verantwoord internationaal vrijwilligerswerk. Ineke van Doingoood ging hierover in gesprek met Niko Winkel van Volunteer Correct. Volunteer Correct is een stichting die streeft naar een klimaat waarin vrijwilligersorganisaties verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun aanpak.

Lees verder!

Doingoood terug in Kenia

Na 2,5 jaar gaat Doingoood doorstarten in Kenia. Ons team bracht in februari/ maart 2017 een werkbezoek aan Kenia. We zijn erg blij dat we weer van start gaan, in 2010 stond de wieg van Doingoood ten slotte in Mombasa. Een warm weerzien met vrienden en projecten. In dit blog lees je alles over ons bezoek en de toekomstplannen voor Doingoood in Kenia!

Lees verder!

Weeshuistoerisme bij RTL Live

RTL Live besteedde in een recente uitzending aandacht aan het onderwerp ‘weeshuistoerisme’. Celine Verheijen verwoordt namens Defence fort Children wat het probleem is: “Particuliere kinderhuizen die afhankelijk zijn van westers geld en vrijwilligers, die geen onderdeel vormen van het kinderbescherming systeem van de overheid (dus niet gecontroleerd worden) en waar kinderen hun hele jeugd verblijven, dragen niet bij aan een structurele oplossing voor deze kinderen. Door het geld dat voor deze kinderhuizen wordt geworven, bestaat er bovendien het risico dat kinderen onnodig in een kinderhuis opgroeien omdat er financieel belang bij is voor verschillende stakeholders om de kinderhuizen in stand te houden. Door deze redenen zijn er helaas misstanden in deze sector.

Doingoood neemt expliciet afstand van exploitatie van kinderen in tehuizen en werkt dan ook niet samen met dergelijke projecten.

Lees verder!

Vrijwilligerswerk bij een weeshuis in Afrika

Voluntourism: een onderwerp dat veel stof doet opwaaien over het goed of fout van vrijwilligerswerk doen in het buitenland. Én een onderwerp dat favoriet is voor onderzoekers, afstudeerders, journalisten, aandachtszoekers en anderen die snel willen scoren in de media zonder al teveel op de inhoud in te gaan.

Wat vind jij er eigenlijk van?

Lees verder!

Scholen belemmeren studenten om op buitenlandstage te gaan

Ondanks het advies van de Onderwijsraad, om internationalisering in het onderwijs ambitieuzer aan te pakken, blijken veel scholen nog niet klaar voor een concrete stap naar internationalisering als integraal onderdeel van het onderwijs. Studenten die op buitenlandstage willen moeten soms behoorlijke hindernissen nemen om hiervoor medewerking van hun onderwijsinstelling te krijgen.

Lees verder!

Voor het eerst op reis buiten Europa

Gastblogger Jolande van MijnReisparadijs.nl vertelt hoe het voor haar was om voor het eerst naar een bestemming buiten Europa te vliegen. Hoe voelt het om aan te komen in een land dat zover afstaat van de onze? Ver weg in Afrika, helemaal naar Oeganda!

Lees verder!

TOMS schoenen

Vrijwilliger Zenda droeg zelf al TOMS schoenen voordat ze naar Malawi vertrok. Ze was tegelijkertijd een beetje sceptisch over het ‘one-for-one’ principe. Hierbij wordt er voor elk gekocht paar schoenen een paar schoenen gedoneerd aan een kind die dat nodig heeft. Tijdens haar vrijwilligerswerk in Malawi heeft ze met eigen ogen gezien hoe de TOMS schoenen aan kinderen werden uitgedeeld. En hoe hard die kinderen de schoenen konden gebruiken.

Lees verder!

Mount Kilimanjaro: het dak van Afrika

Een pakkend reisverslag over de Kilimanjaro Charity Climb 2016, waarbij 9 deelnemers namens Doingoood foundation voor het goede doel naar het dak van Afrika gingen. Door verschillende vegetatie zones, langs uitdagende rotswanden en met de bijbehorende fysieke uitdagingen heeft elk van hen Uhuru Peak, op 5895 meter hoogte, behaald!

Lees verder!